MOTORSÅGSUTBILDNING

Vi håller motorsågsutbildningar. 

Säker skog Nivå A- Motorsågning. Motorsågens skötsel, allmän sågteknik säkerhetsregler för allmän sågning.

Säker skog Nivå B- Trädfällning Grundläggande.  Enklare trädfällning och upparbetning. Säkerhetsregler vid trädfällning


För mer information och bokning av kurs ring :0760290193

Eller maila: Info@projektgruppensormland.se