Certifiering. Erfarenhet. 

Vi är certifierade genom Arboristskolan. CPT  A+B+C

(Certified proffesional treeclimber) är en fullständig certifiering och utbildning i trädklättring och arboristarbete som uppfyller alla säkerhetskrav och alla krav från tex. uppdragsgivare, myndigheter och försäkringsbolag. Detta är en certifiering som var 3 år måste förnyas. 

Vi har även motorsågskörkort A,B,C genom skogsstyrelsen och säker Skog

.

Vi håller just nu på att genomgå utbildning som instruktörer vi trädklättring och även utbildning som intruktörer vid motorsågskörkort A+B. Detta innebär att vi som företag erbjuder dig som kund en väldigt hög nivå av kunskap och säkerthet när vi arbetar vilket kan gör att du kan känna dig trygg att anlita oss. 


http://www.treeclimber.se/