MOTORSÅGSUTBILDNING

Vi håller motorsågsutbildningar. 

Nästa Kurs. A+B 3-5 juni. v23. 2019 6 deltagare. 

Säker skog Nivå A- Motorsågning. Motorsågens skötsel, allmän sågteknik säkerhetsregler för allmän sågning.

Säker skog Nivå B- Trädfällning Grundläggande.  Enklare trädfällning och upparbetning. Säkerhetsregler vid trädfällning


För mer information ring :0760290193

Eller maila: philip@arbortech.se